U Istri je vrijeme za prijavu projekata iz područja kulture

Image result for U Istri je vrijeme za prijavu projekata iz područja kultureIstarska županija raspisala je javni poziv kojim se pozivaju sve pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulture da predlažu svoje projekte za uvrštenje u Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu. Otvorena je mogućnost za prijavu raznih inicijativa, kao što su projekti ili kulturni eventi, za kojih se mora dokazati poseban značaj za Istarsku županiju. Prednost će se davati programima koji će biti prijavljeni od strane institucija koje su osnovane od strane Istarske županije, ali također i svim projektima kojima će se dokazati relevantnost za tu istu županiju.

Vrsta projekta koji se može kandidirati na javni poziv javni poziv obuhvaća različite vrste kulturnih disciplina, kao što su materijalna i nematerijalna kulturna baština, muzeologija, književnost, vizualne umjetnosti, glazbene djelatnosti i manifestacije, medijske djelatnosti, međunarodna suradnja u području kulture.

Jedinstvena je to prilika za sve umjetnike i za sve institucije s područja Istarske županije koje imaju inicijativu kojom žele unaprijediti kulturu na svom području, i koje namjeravaju stvarati nešto jedinstveno i dugoročno, nešto što će ostavljati svoj trag u povijesti kulture na području njihovog djelovanja. Posebna je to prilika za mlade autore, umjetnike i entuzijaste, kojima se pruža mogućnost za financiranjem vlastitih originalnih ideja. Također se otvara mogućnost za sve edukativne projekte, kojima se žele podučavati mlađe generacije i kojima se otvara mogućnost prenošenja kulturnog znanja i stvaralaštva. Općine i gradovi mogu također aplicirati na natječaj i time stvarati priliku da se njihovo djelovanje unaprijedi u tako važnom području kao što je kultura, koja je usko povezana sa turizmom i ostalim ugostiteljskim djelatnostima.

Prijave se šalju u digitalnom obliku, putem aplikacije Istarske županije koja je za to namijenjena a čiji se link može pronaći u sklopu objavljenog javnog poziva. Kopija ispunjene prijavnice šalje se također na adresu sjedišta Upravnog odjela za kulturu.

Natječaj je otvoren sve do 03.08.2018., stoga požurite! Prijavite svoj projekt i učinite nešto vrijedno za kulturu!